Dit jaar is Ictivity gestart met de Business Consultancy Academy. Deze Academy is bedoeld voor Senior Consultants, Project Managers en Teamleiders die hun kennis op bedrijfskundig gebied willen uitbreiden om dit te kunnen toepassen bij hun klanten en in hun werk. De Business Consultancy Academy bestaat uit 3 modules.  

De eerste module is een leergang Bedrijfskunde, de theorie van bedrijfskunde, die zeer kundig werd uitgelegd door Don Willigenburg , trainer van ICM. In de tweede module zijn we individueel gaan kijken naar persoonlijke ontwikkeling. Wat zijn je sterke en minder sterke punten, wat kun je daarmee, hoe word je door anderen gezien en hoe ga je met verschillende niveaus in een organisatie om. Jan Willem Peters van BeScenes heeft onze deelnemers hier intensief in begeleid in persoonlijke gesprekken en groepssessies. Momenteel zitten de deelnemende Ictivianen in de derde module. Deze bestaat uit diverse praktische trainingen, zoals IT-roadmapping, het geven van workshops en een workshop Intervisie.  

In deze laatste workshop hebben we samen met Don Willigenburg gekeken naar de theorie van Bedrijfskundige modellen en deze toegepast op diverse actuele onderwerpen die bij Ictivity spelen. Hierbij kun je denken aan veranderprocessen die we afgelopen jaar in onze organisatie hebben doorgevoerd. Samen hebben we gekeken wat er goed gegaan is en wat beter had gekund, kijkend naar de theoretische modellen. Dit was voor alle deelnemers een ontzettend interessante ochtend waarbij veel aantekeningen zijn gemaakt die we kunnen gebruiken voor de toekomst. Een mooi voorbeeld van medewerkersparticipatie & medewerker-ontwikkeling ineen!