Aansprakelijkheid

Deze gratis toegankelijke website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan de informatie onjuistheden, onvolledigheden of typefouten bevatten. Evenmin garanderen wij dat de site foutloos functioneert. Aan de gegevens zoals weergegeven op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het (zelf)gebruik van de informatie.

Links

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Wij hebben geen zeggenschap over dergelijke websites, en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de links.
Het feit dat wij links naar dergelijke websites opnemen, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

Virussen

Hoewel wij al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stellen om deze site virusvrij te houden, kunnen wij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

Copyright

Niets van deze site mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Disclaimer e-mail

Onze e-mail berichten zijn slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet -of regelgeving of overeenkomst Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij wordt verzocht onmiddellijk Ictivity telefonisch (+31 88 428 4848Bellen: +31 88 428 4848) op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen.

De Ictivity Groep B.V. of 4IP B.V. kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van en de schade door het onjuist, onvolledig en/of niet tijdig versturen en ontvangen van dit bericht.

De Ictivity Groep B.V. en 4IP B.V. te Eindhoven zijn geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder respectievelijk 17119323 en 17249167.

Ictivity en Ictivity Trainingen zijn een handelsnaam van De Ictivity Groep B.V.